1. TESLİMAT

1.1 İnternet sitesi üzerinden hizmet satışlarında, hizmetin niteliğine göre anında ifa ve teslim gerçekleştirilir. Böyle bir durumda fatura kalıcı veri saklayıcısı aracı ile alıcıya gönderilir.

1.2 İnternet sitesi üzerinden ürün satışlarında ürün, alıcının internet sitesi üzerinde belirttiği teslimat adresine veya kendisinin yönlendirdiği adresteki kişi/kuruma, faturasıyla birlikte en geç 30 gün içinde teslim edilir. Teslim, kargo masrafları Satıcıya aittir. İşbu yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda alıcı, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde alıcıya iade eder.

1.3 Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde alıcıya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirecek, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edecektir.

1.4 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

2. CAYMA HAKKI

2.1 Alıcı, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mal/ürün satışlarına ilişkin olarak sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin satışlarda cayma hakkı kullanılamaz. İşbu sözleşmenin 7.7. maddesinde bahsi geçtiği üzere, yasal mevzuat gereği ürünlerimizin iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmaması sebebiyle cayma hakkı süreci işletilememektedir.

2.2 Alıcının cayma hakkı süresi, hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; ürün alımına ilişkin sözleşmelerde ise alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Aynı zamanda alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

2.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün; birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün; belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

2.4 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmesi gerekmektedir. İlgili hakkınızı www.ortuevi.com internet sitemiz üzerinden, 0216 330 6 330  veya 0532 434 37 69 telefon numaraları üzerinden veya ortuevi@gmail.com eposta adresi üzerinden kullanabilirsiniz.

2.5 Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın alıcıya teslim, kargo masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade edecektir. Satıcı, söz konusu tüm geri ödemeleri, alıcının satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde gerçekleştirecektir.

2.6 Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi satıcıya yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı satıcıya geri göndermek zorundadır.

2.7 Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.